Samenwerking

Het spreekt voor zich dat DRK samenwerkt met veel mensen en organisaties. En in die samenwerking ook de energie, kennis en ervaring ontwikkelt die nodig is om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Veel mensen, met grote individuele kwaliteiten, maar ook mensen die graag deel uitmaken van een groter of kleiner samenwerkingsverband. Of er althans plezier in beleven om met andere mensen samen resultaten te boeken. En die bereid zijn mee te denken in verbetering van het bestaan, van anderen en daarmee dat van henzelf . Wel met een versterkende, maar vaker nog met een complementaire inbreng, zelden kritiekloos, altijd constructief. De verbinding in die samenwerking blijkt dan de basis te zijn voor het beste resultaat. In harmonie, maar ook en zelfs bij conflicten.

Ronald Kramer is als Associated Partner verbonden aan  Twynstra Gudde - Adviseurs en Managers.