Ronald Kramer

Profiel

De brede kennis en uitgebreide ervaring van Ronald Kramer (geboren 1954 te Gosford – Australië, opgegroeid in Amsterdam, afgestudeerd UvA) ligt vooral op het gebied van het bestuur en het management van middelgrote en grotere (ook internationale) organisaties. Hij is internationaal juridisch geschoold, maar heeft zich tot een innovatieve manager ontwikkeld. Hij was tot 2001 (top) ambtenaar bij de rijksoverheid (laatstelijk VWS, plv. directeur Sport en plv. directeur Curatieve Zorg), daarna directeur Breedtesport bij NOC*NSF en senior consultant en clustermanager bij het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) te Woerden. Zijn analytisch vermogen is bovengemiddeld, zijn netwerk groot en divers, evenals zijn enthousiasme voor sport en bewegen. Een daadkrachtige, resultaatgerichte teamspeler en people manager, met bestuurlijke ervaring, visie en gevoel voor humor. Naast zijn professionele inzet heeft Ronald Kramer verschillende sporttechnische en vooral bestuurlijke functies in de sport vervuld. Op dit moment is hij (indertijd als eerste mannelijk!) lid van het Landelijk Netwerk Vrouw en Sport, jurylid schaatsen (langebaan), speelt badminton en stapt regelmatig op zijn racefiets. Sinds juni 2009 is hij vicevoorzitter het Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennis Bond.

Enkele typerende resultaten uit zijn professionele carrière:

 • Programmamanagement Limburg Sport Zone (2008-2009)
 • Begeleiding Sportservice Zuid-Holland meerjarenbeleid (2009)
 • Advisering Taekwondo Bond Nederland bestuursverkiezing (2009)
 • Adviezen t.b.v. St. Meer dan Voetbal, NOC*NSF en Sportiefste School (2008)
 • Projectmanager “Scoren voor Gezondheid” (2006/07)
 • Herinrichting NIGZ cluster Werk (2006/07)
 • 15 normen voor opgroeien met gezond gewicht (2005)
 • Medeoprichter, eerste voorzitter Nationale Sport Week (2003/04)
 • Breedtesport “op de kaart gezet" (2001/04)
 • Partijen on speaking terms gebracht inzake wachtlijsten hartchirurgie (2001)
 • Projectleider stipendium voor topsporters (2000)
 • MD-kandidaat, actief in vernieuwing leiderschap ministerie VWS (2000/01)
 • Auteur/projectleider van een aantal beleidsnota’s sport van VWS (1996-2000)
 • Organisator eerste Europese ronde tafel conferentie “Sport, Tolerantie en Fair Play” (1996)
 • Secretaris reorganisatie directie Sport (VWS) , projectleider samenhang landelijk sportbeleid (met bedrijfsleven en media) (1995)
 • Zes jaar (gekozen) voorzitter van het Europese uitvoeringscomité voetbalvandalisme (o.m. met UEFA) (1990-1996)
 • Na het Heizeldrama: initiatiefnemer/auteur Europees verdrag tegen voetbalvandalisme (1985)
 • Secretaris Permanent Overheden Overleg Sport (rijk, provincies, gemeenten) (1981-1984)

Terwijl het verleden de natuurlijke basis vormt voor de toekomst, is de beschrijving van de persoon niet volledig zonder duidelijk te maken waar de ambitie van DRK ligt . Deze ambitie laat zich het best omschrijven als de wil om problemen en vraagstukken op te lossen waar organisaties en mensen mee zitten. Bij voorkeur – dus niet dwangmatig - wordt daarbij gezocht naar onverwachte, nieuwe en vernieuwende concepten en coalities die inspirerend werken bij de opdrachtgever in relatie tot zijn stakeholders/klanten (de buitenwereld) en zijn medewerkers. De menselijke maat – als voorwaarde voor een werkend resultaat - wordt hierbij steeds voor ogen gehouden. Dit geldt mutatis mutandis uiteraard ook voor politieke en openbaarbestuurlijke opdrachten.