DRK Interim Management & Consultancy

Achtergrond, filosofie en doelgroep

Elke organisatie komt wel eens voor verrassingen te staan. Bijvoorbeeld als een organisatie door wat voor omstandigheden in een nieuwe of zelfs crisissituatie raakt. Of als een (lijn)manager plotseling wegvalt. Maar ook bij nieuwe kansen, uitdagingen en meer geplande veranderingstrajecten biedt DRK uitkomst door de inzet van een ervaren manager.

De klant en de medewerker staan bij de managementfilosofie van DRK centraal. Die filosofie van DRK is gebaseerd op het uitgangspunt dat je er als mensen onder elkaar het beste van probeert te maken. Dit geldt in het privéleven, maar zeker ook op het werken in een organisatie. Het vormgeven aan dat uitgangspunt in een omgeving die zakelijke, commerciële of politieke eisen stelt is niet altijd gemakkelijk, soms zelfs erg moeilijk. Echter, management- en veranderingsconcepten die niet uitgaan van de moderne mens die steeds meer in staat is zijn eigen bestaan vorm te geven blijken veelal ongeschikt om onderscheidend te blijven in de (globaliserende) economie en arbeidsmarkt van deze eeuw. DRK is dan ook niet voor softies. Wel voor organisaties en mensen die verder willen en op zoek zijn naar (nieuwe) wegen om hun ambities waar te maken. Het is op zijn beurt de ambitie, en tot op zekere hoogte ook de uitdaging van DRK om daaraan op basis van een realistische analyse en een daadkrachtige uitvoering een wezenlijke bijdrage te leveren. Het spreekt voor zich dat DRK uitsluitend state-of-the-art maatwerk levert.

Doelgroepen (indicatief, niet uitputtend): landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, sportkoepelorganisaties, sportbonden, gehandicaptensport, sport- en beweegstimuleringsorganisaties, wetenschappelijke, kennis- en onderzoeksinstituten en universiteiten, landelijke bestuurlijke (koepel-) organisaties, onderwijsinstellingen, Europese en mondiale organisaties, ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, landelijke, provinciale en gemeentelijke adviesorganen, organisaties op het gebied van gezondheid en preventie, media, evenementenorganisaties en (sport-)bedrijven.